Meetresultaten COBstr Box

De afgelopen maanden zijn honderden studies uitgevoerd naar ontsmetting met UV-C, waaronder door het RIVM. Twee conclusies van al die onderzoeken:

  1. UV-C straling kan bacteriën doden en virussen onschadelijk maken, inclusief coronavirussen.
  2. De resultaten en omstandigheden per onderzoek verschillen enorm.

Inhoud van deze pagina

Kan UV-C tot 99,99% desinfecteren?

Dat kan, maar alleen onder optimale omstandigheden. Met de COBstr Box proberen we die optimale omstandigheden zo dicht mogelijk te benaderen. Daarvoor hebben we de COBstr Box ontwikkeld met speciale UV-C ledmodules (COB), hoge kwaliteit plaatmateriaal en een uniek systeem om uw producten op te hangen, zodat er zo min mogelijk schaduwwerking is (want waar schaduw is, vindt geen ontsmetting plaats).


Ontsmetten alle UV-C producten even goed?

Nee, er zijn heel veel producten op de markt die zeggen dat hun UV-C product binnen enkele seconden voor 99,99% ontsmet. Wij van COBstr hebben al ontzettend veel research gedaan en geloven daar niets van.

Onafhankelijke meting COBstr Box

Om zeker te zijn dat we een betrouwbaar product aanbieden hebben we de COBstr Box door een onafhankelijk bedrijf laten doormeten. Namelijk door Ocean Insight (https://www.oceaninsight.com/solutions/case-studies/uv-disinfection-ppe/), marktleider in hoog-sensitieve wetenschappelijke apparatuur voor het meten van UV-C.

Meetresultaten

De metingen van Ocean Insight tonen aan dat de UV-C bestraling in het midden van de COBstr Box ruim 41 microwatt-seconde per vierkante centimeter is. Buiten de COBstr Box werd nul UV-C waargenomen. De meetresultaten zijn op verzoek verkrijgbaar.

Wat betekenen deze resultaten?

De hoeveelheid UV-C die een voorwerp krijgt toegediend wordt uitgerekend door de bestraling (in milliwatt) te vermenigvuldigen met het aantal seconden dat het voorwerp aan de bestraling wordt blootgesteld.

Hoeveel straling is nodig om het coronavirus te doden?

2-5 millijoule per vierkante centimeter is voldoende om (bijvoorbeeld) het coronavirus op harde oppervlaktes uit te schakelen. Voor mondkapjes is dat 300 millijoule per vierkante centimeter. (bron: Universiteit van Nebraska).

In de COBstr Box werd 41 microwatt per seconde gemeten. Om daarmee aan 5 millijoule te komen – en daarmee het coronavirus te doden – is 122 seconden straling in de COBstr Box nodig voor producten met harde oppervlaktes.
Voor zachtere oppervlaktes (zoals mondkapjes) is 122 minuten nodig.

LET OP: desinfectie is een relatief begrip. De hoeveelheid UV-C die nodig is voor 90% desinfectie (dit heet “1 log reductie” in medisch jargon) is over het algemeen lager dan de hoeveelheid UV-C die nodig is voor 99,9% desinfectie (“3 log reductie”), afhankelijk van het soort virus. Hogere doses kunnen daarentegen leiden tot versnelde degradatie van materialen.

Disclaimer

De berekeningen en uitkomsten gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Ontsmetting van producten is altijd op eigen initiatief en risico. De COBstr Box is er voor iedereen, van particulieren, MKB tot grootbedrijf.

De COBstr Box in de huidige configuratie is niet bedoeld voor het ontsmetten van chirurgische mondkapjes ten behoeve van ziekenhuispersoneel. COBstr doet daarom geen uitspraken over log reductie. “Log” is de afkorting van “logaritme.” Het zegt iets over de afname van het aantal microben (informatie die bijvoorbeeld belangrijk is voor de medische staf die werkzaam is op de COVID afdelingen van ziekenhuizen).

Blijf alert op producten die claimen 99,99% te ontsmetten in enkele seconden, gebaseerd op selectief onderzoek. Of nog erger, zonder enige vorm van onderzoek of UV-C meting te hebben verricht, of zonder veiligheidsaspecten in acht te hebben genomen.